Hjälpmedelscentrums uppdrag är
* Att tillhandahålla och anpassa hjälpmedel som ger möjlighet till ett självständigt och oberoende liv.

Hjälpmedelscentrums vision är
* Att vara och uppfattas som det självklara valet inom hjälpmedelsförsörjning

Hjälpmedelscentrums kunder är idag kommuner och landsting i Östergötland, aktörer inom vård och omsorg, statliga myndigheter och privatpersoner.