Välkommen till Hjälpmedelscentrum

Om oss

Vi tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, kognition, kommunikation mm.
Inom Hjälpmedelscentrum AB finns en samlad kompetens. Vi arbetar bl a med utprovning, anpassning, underhåll, utbildning gällande hjälpmedel.
Verksamheten omfattar Östergötlands län. Vi ägs i dag av Region Östergötland.

Ny ägare till Hjälpmedelscentrum AB

Från och med den 1/6 ägs Hjälpmedelscentrum AB av Sodexo AB.
Läs mer på länken nedan.