Välkommen till Hjälpmedelscentrum

Om oss

Vi tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, kognition, kommunikation mm.
Inom Hjälpmedelscentrum AB finns en samlad kompetens. Vi arbetar bl a med utprovning, anpassning, underhåll, utbildning gällande hjälpmedel.
Verksamheten omfattar Östergötlands län. Vi ägs i dag av Sodexo AB.

Reparation av hjälpmedel

Om du vill beställa reparation av ditt hjälpmedel kontakta oss på telefonnummer 013 - 27 78 00.

Problem att komma åt Hjingis

Vissa av våra kunder har problem med att komma åt Hjingis. Vi arbetar på att lösa detta problem och räknar med att det ska vara klart inom kort!