Välkommen till Hjälpmedelscentrum

Om oss

Vi tillhandahåller hjälpmedel för rörelsehinder, kognition, kommunikation mm.
Inom Hjälpmedelscentrum AB finns en samlad kompetens. Vi arbetar bl a med utprovning, anpassning, underhåll, utbildning gällande hjälpmedel.
Verksamheten omfattar Östergötlands län. Vi ägs i dag av Sodexo AB.

Reparation av hjälpmedel

Om du vill beställa reparation av ditt hjälpmedel kontakta oss på telefonnummer 013 - 27 78 00.